گیوتین

من مثل یه "دختر" سر زاییدن "بچش"
مثل یه قمار باز که فنا کرده شبش رو
مثل یه بدهکار که چن وقته رفیقش
جلبش رو گرفته که بگیره طلبش رو

شاید به خرابیه دو تا هرزه ی بد کار
شاید به کثیفیه یه مشت زاهد بی دین
لطفا منُ اعدام کنین، من خود جرمم
با حرکت خود جوش و به یک مرگ نمادین

وقتی که سرم خم شده از پشت یکیتون
با سنگ بزرگی سر سبزم رو بسرخه
یک جور که یک ثانیه هم زنده نمونم
یک طور که هر کس منُ میبینه بگرخه!

اصلا به دلم رحم نکردین،نکردین
با ضربه ی چاقو بشِکافین دلم رو
کاریش که ندارین،بدینش به سگاتون
هیچوقت نمیخواستم این بخش تنم رو

حتما سرمُ با گیوتین قطع کنین که
وقتی که سرم قطع شه ، پرتاب شه پایین
این سر هوس عشق رو تو من به فنا داد
آی موشا،ته این سرُ بالا نمیارین؟

اما تن بی قلب و سرم دست شماهاس
من پیشنهادم یه بیابون و یه چاهه
با حرص بپرتین ته چاه بدنم رو
من عاشق اونجام…چقد سرده،سیاهه

یک هفته بره یاد کسی نیست که این مرد
یک روز سر عشق یه دنیا رو سیاه کرد
گور پدر عشق که بد بی پدری بود
گور پدر مرد که آتیش به پا کرد…

"حمیدرضا زرگران پور"

https://www.academytaraneh.com/89515کپی شد!
919
۱۳