اهنگ چشمات

قبای خستگیهاتو
بذار اینجا کنار من
بذار تنپوش حسم شه
روزای انتظار من

قبای خستگیهاتو
به دریای دلم بسپُر
بشور دلخستگیهاشو
نشو از موج من دلخور

یه اهنگی توو چشماته
که اشکامو میلرزونه
یه اهنگی که تصویرش
شده نقشای توو خونه

طنین خوب این اهنگ
نگاتو اشنا کرده
تب گرم نگاه تو
دلو از غصه هاکنده

میخوام کاری کنم چشمات
مسیر اخرم باشه
دو تا چشم گناه اموز
عبادتگاه دنیام شه

میخوام کاری کنم امشب
بازم برگردی توو خونه
بسازم خونه رو از نو
که قصر ارزومونه

میخوام کاری کنم دستام
پناه امن دستات شه
توو این قحطی دلپاکی
برا قلبت بشم ریشه

اگه دستام پناهت شن
تمومه کار تنهایی
تمومه گریه های ما
تمومه اشک رسوایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: