همخواب

تو همخواب رویای کی میشدی …کی آغوش چشماتو تسخیر کرد؟

به دست فراموشی دادی منو ….تو آغاز و پایان ِپاییز ِسرد…

حقیقت نداره که اون عشقته …نمی خوام ببینم تو رو با کسی…

میدونم بزودی پشیمون میشی …یه روزی به این حرف من می رسی…

ترانه:خاطره حدادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/895کپی شد!
1312
۲۴