نگاه مهربون تو

نگاه مهربون تو/ ستاره عمر منه

دیدن روشنیاش/ التماس شبانمه

دلم می خواد غرق بشم/ توی دریای نگات

بمیرم واسه اون صدات/ بشم همرنگ چشات

شبا که بی قرار می شم/ فقط تو رو کم میارم

به آسمون خیره می شم/  فقط تو رو تو رو می خوام

می شم فدای اون نگات/ دل غریبم شده مجنون صدات

از این نویسنده بیشتر بخوانید: