خیابونای یخ کرده …

تو این سرمای بی رحمو
خیابونای یخ کرده
کی احساسه منو دیده
ورق کی میشه برگرده؟

تو این روزای بی احساس
که جاده خیسه بارونه
کی دستاشو به من داده
کی با من گفته میمونه؟

چقد باید بگم دنیا …
چقد باید بگم بسه؟
من از حالم گریزونم
شدم تنها و دل خسته

چرا عادت کنم وقتی
میخوان روزی ازم ردشن
چقد خوبی کنم آخه
چرا باید با من بد شن؟

تو این سرمای بی رحمو
خیابونای یخ کرده
کی احساسه منو دیده
ورق کی میشه بر گرده؟

دارم آروم میمیرم
یه خواب خوب نزدیکه
چقد دنیا تو این روزا
برام دلگیر و کوچیکه

بزار آروم چشمامو
ببندم بعد این دردا
دیگه فرقی نمیبینم
توی امروزمو فردا

چقد باید بگم دنیا..
چقد باید بگم بسه؟
من از حالم گریزونم
شدم تنها و دل خسته

۲۲:۳۳ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: