طعنه های تلخ

دلم از طعنه های تلخ گرفته / ازین دوری و تنهایی بی حد
یکی همرنگ آوای تو انگار / تو پس کوچه ی عشق منو صدا زد
خیال کردم تو دستام گرفتی /همون لحظه که بی پروا شکستم
نفهمیدم که اون مرد تو نبودی / همون مردی که تو آغوشش هستم…
ترانه:خاطره حدادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/894کپی شد!
992
۹