* رنگ صلح *

وقته سنگ بارون بوسه
سنگر سبز تنم باش
وقته کابوس همیشه
خواب خوب موندنم باش

هم نفس هم رقص من باش
تویه سمفونیه رعشه
بگو از ترانه حبس
بگو تا سیاهی کر شه

رنگ صلحو مثه مهتاب
روی دشت شب بپاشون
غسل نورو مثه خورشید
روی شهر سرد بتابون

خط به خط واژه به واژه
نت به نت تا مرز فریاد
شعله ور کن بغض من رو
این سکوت حنجره میخواد

بغضم گلوسوزه ولی
شکستنش شکفتنه
تولد نعره ی من
مرگ همیشه مردنه

https://www.academytaraneh.com/89363کپی شد!
1046
۲۱
۱
۲