((برای گــــریه بایــــد مــــرد باشی))

((بســــــــــم الله الرحمـــــــن الرحــــــــیم))

 

تقدیم به تمام مردهایی که کارشون از قدم زدن گذشته!

مـــــیگن گــــریه برای مـــرد عیبه

اگـــــه حــتّی یه کــــوه درد باشی

ولـی گــاهی به قدری خسته ای که

بــرای گـــریه بایــد مـــرد باشی*

 

یــه وقتایی غــرورت پیش چشمت

شبـــیه کــوه بهـــمن ذوب میــشه

توهم حــّس میکنی انــگارهرروز

رو دوشـت داره آهـــن ذوب میــشه

 

زمســـتونه،ولـــی من گُر گرفتم

دلم تو اوج این تـــب بـغــض کرده

بــگو دیـــوار شونــت کم نیاره

یــه مـردشـرقی امشــب بغــض کرده

 

می دونم چــشمامو ابــری نمیخوای

ولی این گــریه کردن فــرق داره

قبولــش سخــته،امّا شاخـه ی خشک

با این دســتا که ســردن فــرق داره

 

بــرای مــرد بودن توی دنــیا

کــسی انقــد گرون تاوون نداده

می دونم تو نمیفهمی منو،چون

عــزیزت روی دستت جون نداده!

 

جزاین روزای طوفانی بگو کی

تو قلــب آسمــونم ابــردیده

خــدا می دونه جزتو گریه هامو

فقـط این سنــگ سردِ قبــردیده

 

مــیگن گـریه برای مـــرد عیبه

اگه حتــّی یه کــوه درد باشی

ولی گاهی به قدری خسته ای که

برای گــریه بایــد مـــرد باشی

 

*با احترام به حامــد عسگــری عزیز:

گــریه نمیکنم نه اینکه سنگم

گــریه غرورموبه هم میزنه

مــردبرای هضم دلتنگیاش

گریه نمیکنه، قــدم میزنه

 

https://www.academytaraneh.com/8936کپی شد!
2116
۴۹