دلواپسی

دلواپس روزای آیندم
این که بدون من کجا میری
این که تو آغوش کی می خوابی
دسته کیو با خنده می گیری ؟!

دلواپس اینم که آرومی ؟
خوبی کناره مرد رویاهات ؟
اندازه ی من دوستت داره ؟
می تونه مرهم شه واسه دردات ؟

من که دوباره همدمم درده
فکر کردی دوری از تو آسونه ؟!
وقتی که رفتی با خودت بردی
هر چی که شادی بود از این خونه

می دیـدم این روزا رو از اول
این که تو هم تنهـام میذاری
من موندم و روزهای دلشوره
من موندم و شبهای بیداری

دلواپسم , دلواپسی خوبه ..
وقتی که از دنیای من دوری
را میرم هر شب با خودم این جا
وقتی که دلواپسی مجبوری

وقتی که دلواپسی مجبوری…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8929کپی شد!
977
۱۴