گریه

همیشه گریه تو تنهایی میچسبه

توی کنج اتاقت بی رمق باشی

یکی نیست بشنوه حرف دلت چیه

یا اینکه توی آغوشِ تنش جاشی
…….
همیشه گریه میتونه دلیلی شه

که تنهایی تو تاریکی یه عادت شه

داری مَرزات و سمت همه میبندی

نمیزاری کسی از مَرز تو رد شه
………
کی میفهمه که قلبت تو چه حالیه

شکسته یا یه بغضی تو گلوت مونده

اگه قصه ـت شنیدن داره تا امروز

کی گوش داده نشسته قصه ـتو خونده

سینا نیاورانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89269کپی شد!
605
۳