دیوار تردید

نمیدونم نمیدونم

تورو دارم یا ندارم
این یه احساسه غریبه
ترسم از تقدیر و دنیاست
که شاید حرفات فریبه

نمیدونم نمیدونم

که بمونی یا نمونی
این عذاب ، یه انتخابه
راه رفتن رو میبندیم ؟
یا که موندنت سرابه ؟

نمیدونم نمیدونم

تورو میخوام یا نمیخوام
این تصورش چه سخته
خواستن و نخواستنِ ِ من
همه به حرف تو بسته

این ندونستن ْ یه عمره دلمو دیوونه کرده
شک ِبین خواهش ِ من دنیا مو ویرونه کرده

نمیدونم نمیدونم

که بخونم یا نخونم
این صدا صدای من نیست
اخه بغضی توو صدامه
که هوا هوای من نیست

نمیدونم نمیدونم

که ببارم یا نبارم
اشکو از چشمای خسته ام
من میترسم که بخشکه
اشکای چشمای بسته ام

دربه در توو کوچه ها و ُ دلهره توویه نگامه
روبروم دیوارِ تردید پشتِ سر پرتگاهِ را(ه)مه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89263کپی شد!
1026
۳۱