جنگِ طفِ ۲۰ انتقام از قاتلانِ امام حسین علیه السلام توسط مختار ابن عبیده ثقفی

یک ستاره نور زد در آسمان ، دور زد یک تابشی در این جهان
مختار جوشیده به نام اخذ ثار ، مردِ زیرک پاک کرده این دیار
از یاورانِ حضرتِ آل علی ، بر ظلم و عار و قتل پوشیده دلی
مدتی زندان برفته بهر فکر ، یاور ایمان و شب بی خوابِ ذکر
الخلاصه شورشی کرده به تاز ، همه در دعوت ایشان سر فراز
اثرِ ضربِ زیاد بر صورتش ، ماند بر چشمش اثر از دعوتش
هدفِ او محو استبدادِ شام ، از قاتلان با عدل گیرد انتقام
با شعارِ یا لثارات الحسین ، کشت و کشتارِ یزیدان در کمین
اکثرِ یارانِ او ایرانی اند ، لشکر سرخ حسین را حامی اند
عدل و دادش ماه شد در لشکران ، کشت سیصد تن از آن کفرِ جهان
عمرِ سعد و حکیم ابن الطفیل ، شمر ذوالجوشن خولی در سبیل
منقذ ابن مره و ابن سنان ، حرمله حجاج و بن خارق چنان
کشت و تار و مار کرده قاتلان ، هر کسی شمشیر زد بر دلبران
سرِ شمر و عمر ِ سعد را برید ، در کنارِ قصرِ خود جانانه چید
آنکه سر تاجِ امامت چیده است ، ابن سنان از گردنش ببریده است
قطع کردند بند انگشتانِ خویش ، چون بریدند دست با پاها به تیش
تنِ زنده را به دیگ انداختند ، سرخ کردند شعله ای افراختند
قطع کردند تن خولی صبحگاه ، جسدش در آتشین سوزد به کاه
کلبی دردِ قطعِ انگشتان چشید ، چونکه تک انگشتِ مولا را برید
حرمله و صله به وصله پاره شد ، در همین نادانی ها آواره شد
قاتل عباس حکیم ابن الطفیل ، تیر باران گشته مرده چون ذلیل
……………………….،………………………
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۳/۰۹/۱۳۹۱
در اینجا خاتمه ی سروده های جنگ طف اعلام می نمایـــــــــــــــــــــم
از همه ی دوستان که در کلبه ی عزاداری دلم حضور پیدا کردند
تشکر و قدردانی می نمایم و امید وارم آرزوهای به حــــــــــــــــق
همه ی عزاداران برآورده شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8924کپی شد!
781
۶