سرطان با طعم میوه

سلام به همه دوستان گرم و مهربون آکادمی ترانه
ترانه که پیش رو دارید تلاشی کوچک از این حقیر در راستای انجام رسالت فرهنگی هر انسان نسبت به جامعه است
امیدوارم که مورد عنایت همترانه های عزیز قرار بگیرد

توی هر گوشه ی این شهر بزرگ
جایی هس بهش میگن قهوه خونه
اثری از قهوه پیدا نمیشه!
پر از دود و غم و قلیوونه

تووی این تاریخ پر پیشینه
ما فقط قلیون و دودشو داریم؟
درس های بزرگی توی دلش هس
باید این تجربه هارو بشماریم

درس کورش به حقوق بشرو
قصه مردم تنگستانو
داستان تحریم تنباکو رو
سرنوشت کشور ایرانو

به ازای هر یه ورزشگامون
دهتا قهوه خونه باید باشه؟
مثه قارچ سمی هر دیقه یبار
قهوه خونه جدیدی واشه

توی هر بقالی که پا میذاری
پر از زغاله و تنباکـــــوو
یکی نیس به این فروشنده بگه
جنس بی مصرف انصافت کوو؟

واقعیتش اینه هر قلییون
قد بیستا نخ سیگار ضرر داره
گول او کوزه ی آب نخورید
پدر شش هاتونو در میاره

نمیگم برید و سیگار بکشید
دور این کشیدنو خط بکشید
اگه سالم بودنو دوس ندارید
انقدر هی بکشید بترکید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: