بشین چند لحظه ای پیشم

بشین چند لحظه ای پیشم
که قلبم یخ زده سرده
تموم سهمم از دنیا
یه کوله باری از درده
چقد تکراریه روزام
از این سگ دو زدن خستم
نه با هیچ خنده ای شادم
نه دل دادم نه دل بستم
بشین چند لحظه ای پیشم
تو این جنون بی پرسه
تو این زندون بی فردا
پر از فریاد بی مرزه
میون مردم منگی
که رویا بافو خالی ان
با عکس لخت گلشیفته
همش حالی به حالی ان
پای منبر نشینایی
پر از حرفای پوسیده
تموم فکرشون اینه
فلانی کی رو بوسیده
بشین چند لحظه ای پیشم
که اصل ماجرا اینجاست
یه قطره زندگی با عشق
یه فکر مبهمو بیجاست
ببین قانون این خونه
فقط چشمای گریونه
یه عمره جغد بی آواز
جای قناری میخونه
بشین چند لحظه ای پیشم
که قلبم یخ زده سرده
تموم سهمم از دنیا
یه کوله باری از درده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

517
۸