دنیایه توام

دل نگرونم که چه جور
نشونیتو پیدا کنم
با چه بهونه ای بیام
بازم تو رو پیدا کنم
از بازیهای بیخودیم
معلومه که خسته شدی
شاید حالا نیستی بگی
به یکی وابسته شدی
خوب میدونی فقط دلم
با داشتنت جون میگیره
اگه یه وقت نبینمت
از دوریه تو میمیره
بدونه اینکه بدونی
همیشه دنباله توام
دلم میخواد مثله قدیم
بگی که دنیایه توام

سام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: