بانوی رویایی …

تصویر رویایی موی تو
رنگی به روی شب نمیذاره
درخت زیبای توی کوچه
برگاش و زیر پات میباره

رقص درختارو تماشا کن
با ساز رویای تو میرقصن
باور نداشتن این و که میری
وگرنه پیش رات و میبستن

بانوی رویایی تو که رفتی
کوچه با تنهاییش هم خوابه
حتی درخت از ریشه افتاده
خورشید هم دیگه نمیتابه

حالا همه شبهام مثِ(ل) یلداست
هنوز چشام به رد پاهاته
کوچه ای که بعد از تو متروکه
مسیر هیچکس بش نیفتاده

شریک روزای قشنگ من
دنیای این روزام زیبا نیست
تنهایی هم بستر شبهامه
چیزی بجز دلتنگی اینجا نیست

بانوی رویایی تو که رفتی
کوچه با تنهاییش هم خوابه
حتی درخت از ریشه افتاده
خورشید هم دیگه نمیتابه

https://www.academytaraneh.com/89105کپی شد!
978
۶