شاید بارون بباره!

سعی میکنم بخوابم شاید بارون بباره
شاید هوا یاری کرد تو رو یادم بیاره
از اون روزای پاییز چیزی یادم نمونده
اون روزی که تو رفتی حافظمو سوزونده
یه قاب عکس کهنه مونده لب شومینه
یه عکسه از من و تو!!!آره انگار همینه!…
لعنت به این حافظه!صداتو رفته یادم!
گریه م گرفته انگار!نمیرسه فریادم!
زل می زنم به گوشی،شمارتو میبینم
هی رد میشم از اسمت!!!بلند میشم میشینم!
خوابم دیگه پریده!شمارتو بگیرم؟؟؟!
بگی "بفرما!جانم!" شاید دیرتر بمیرم
راستی اگه بمیرم میای سر مزارم؟!
یا دوباره میگی که ، الان خیلی کار دارم؟!
راستی اگه بمیرم یه شب میام به خوابت
میام بگم هنوزم فقط منم بی تابت
میام بهت بگم که،دل منو شکوندی
میام ازت بپرسم،چرا پیشم نموندی؟!!!

****************

صدای بارون میاد،نزدیک عیدِ انگار
دوباره زنگ گوشی،خدایا کیه اینبار؟!!!
" الو!سلام! " خدایا چقدر صدا آشِناست!
وای!!!باورم نمیشه!!!این فقط کار خداست!

…نازنین باقری…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: