حقیقت تلخ

سلام خدمت بزرگان عزیز.سادگی حرفهای این ترانه رو ببخشید، در حد قرار دادن در آکادمی نیست و دل نوشته ای بیش نیست. همپای مابقی ترانه هام این ترانه هم بر اساس ملودی هست.متشکر

گناه مــن چیـــه
که عاشقت شدم
نخواستمت تو رو
که واسه ی خودم
بجای جسم من
تو دردو میکشی
به شونه غصه ی
یه مردو میکشی
گذشتم از تو که
نسوزی پای من
نریزی اشکتو
دیگه برای من
گناه من چیه
که بخت من بده
خدا وجودمو
همین رقم زده
تو شادی حقته
فرشته ی زمین
برو برو برو
به پای من نشین
بجای جسم من
تو دردو میکشی
به شونه غصه ی
یه مردو میکشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

915
۴۲