خاطرات پیر

خنده‌ی آنتیکو / حرفهای شیکو / ژستِ رمانتیکو / عاشقِ تکراریم
ما یه روزی با هم / از یه جایی مبهم / حسِّمونو دَرهم / توی ویترین داریم!

میزمو می‌چینم / رو تِراس می‌شینم / عکستو می‌بینم / خودمو می‌بازم!
سوژه‌ی امروزم / چِش به در می‌دوزم / با چاییم می‌سوزم / هی عرق می‌سازم!

اینا، رو پا نِگَهَم داشته ولی / پای خاطراتمون لنگ شده
من و این خونه که حرفی نداریم / مثه روز روشنه دل، تنگ شده

خاطراتِ پیر و / عصبِ درگیر و / بغضِ دامنگیر و / سرفه‌ی پی در پی
از عصا سرشار و! / لرزش پاها رُ… / وعده‌ی دیدار و… / اما وایسم تا کی؟

ساعتو تیکْ تیکو / حسِّ نوستالژیکو / ناله‌ی ماژیکو / خطِّ روی دیوار
نفسم رگ به رگه…! / یاد تو نیست مگه؟ / به خودم بود اَگه… / حالِ بی استمرار!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

862
۲۴