این کارو با دلم نکن..

این کارو با دلم نکن…

طاقتشو ندارم…

اگه بری دق میکنم…

دیگه تمومه کارم…

این کارو با دلم نکن…

ارزششو نداره…

بدون که التماس من…

فقط همین یه باره…

شیشه که نه قلب من از…

برگ گلم ضعیف تره…

داری یه کاری میکنی…

از سرم عشقت بپره..

داری یه کاری میکنی…

به سیم آخر بزنم…

از تو و از خاطره هام…

از عاشقی دل بکنم…

قلب من از سادگی و…

از اب و آئینه پُره…

از اینکه بی تفاوتی…

داره بهم بر میخوره….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: