شیزوفرنی…

ایندفـــــــــــه فرق میکنه اوضاع
این تویی که می خوای جدا شی ازم
زندگیمونو “شک” به گند کشید!
پک به سیگار می زنم با حرص..
داری از من تقاص می گیری
این یه تهدید نیست اقدامه!
آخه می خوای کدوم گوری بری؟!
مش به دیوار می زنم با حرص..
واسه رفتن دلیل هم داری..
فحش می بندمت که آروم شی
باز با اینکه با یکی دیدیم!
دس به انکار می زنم با حرص!!
اشک توی چشات حلقه زده
نکنه هنو دلت اینجاس؟!
پوزخندم دلیل هِق هِقِته!
دس به این کار می زنم با حرص..
غیر من با کدوم خری هستی؟!
شیزوفرنیم* حاد تر می شه
بی تفاوت درو که می بندی
پشت در زار می زنم با حرص!!
سایَت از من که دور تر می شه
خاطراتو نشونه می گیرم
می کشم ماشه رو زمانی که
خودمو دار می زنم با حرص…
آیدین کفشگر

پ.ن: شایع ترین نوع شیزوفرنی، شیروفرنی بدبینی یا پارانوئید (paraniod) است که در آن، شخص بیمار فکر می کند که دیگران قصد آزار او را دارند یا این که بر علیه او توطئه چینی می کنند

https://www.academytaraneh.com/8899کپی شد!
1186
۲۵