یه آهنگ غمگین

یه آهنگ غمگین توی کوچه هاس
نمی دونه هیشکی چه آهنگیه
تو خونه بمون و درا رو ببند
که طوفانه ، طوفان دلتنگیه

یه آهنگ غمگین توی کوچه هاس
که حتی دل سنگو آب می کنه
داره دلخوشی ها رو می دزده و
شب عاشقا رو خراب می کنه

یه آهنگ آواره ی در به در
که تو کوچه ها نت به نت یخ زده
می تونی بفهمی از آشفتگیش
که دنبال ساز خودش اومده

چقد حس و حالش شبیه منه
که دنبال تو توو خودم گم شدم
با این خش که توی صدامه، فقط
خراشی روی قلب مردم شدم

یه آوازه خون غریبم تو شهر
که آوازش از حنجره ش پرکشید
یه دیوار سنگی شدم بعد تو
که از تو دلش پنجره ش پر کشید

تو تاریکی این شب پا به ماه
یه چیزی برام مثل روز روشنه
یه آهنگ غمگین توی کوچه هاس
که سرچشمه ش از عمق قلب منه

یه آهنگ غمگین توی کوچه هاس
فقط من می دونم چه آهنگیه
تو خونه بمون و درا رو ببند
که طوفانه، طوفان دلتنگیه….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: