تبعیدِ جنون…

من رو به تبعیدِ جنونم
آرامشم رو باد برده
محکومِ تاوانِ دلی تنگ
با روحیاتِ زخم خورده

دریای طوفانیِ دنیا
بلعیده ناقوسِ خوشیمو
تو هم مسیرِ باد میری
همراهِ دنیا می کُشیمو

من زیراین سنگینیِ شب
خم می کنم سقفِ دلم رو
بارون اگه بازم بباره
خالی نمیشه فکرم از تو

https://www.academytaraneh.com/88969کپی شد!
691
۳۲