نمیخوام ببینم عبور تورو

یه چیزی ..یه چیزی.. یه چیزی بگو ..
بگو تا دلم وابشه یه کمی..

از اونوقت که رفتی.. تنها شدم..
ازت دلخورم ..آخه عهد میشکنی..

توو خواب و ..توو روءیام وقتی ..میای..
چقدخوب ..دلگرم حرف میزنی..

توو بیداری اما توو قاب ِ غرور..
فقط عکسِ .. پیش روی ِمنی..

همه زندگیمو خلاصه نکن..
به یه تیکه سنگ و حروف ِ یه اسم..

بیا ..با ..روزای رفته ..بیا..
میخوام زود .. باطل بشه این طلسم ..

چقد سخته ..عادت نکردم هنوز ..
که باور کنم رفتی اون روز ِشوم..

ببین قانع هستم به این آرزو ..
صدات میکنم .. تا بیای روبروم..

یه چیزی ..یه چیزی ..یه چیزی بگو..
که باورکنم حضور ِ تورو..

اگرچه میدونم ..می مونی باهام..
نمیخوام ببینم عبور ِ تورو..

922
۴۹