…..

قسمت نبود ما مال هم باشیم
قسم نبود تو قلب هم جاشیم
قسمت نبود با هم بمونیم تا
از ادمای شهر جدا باشیم
با هر نفس با هر تپش رفتی
با هر تپش با هر قدم مردم
تصورم از زندگی عشق بود
عاشق شدم اما زمین خوردم
این روزا که فحطی لیلا و
این روزا که قحطی مجنونه
آدم بدون عشق میمیره
ادم بدون عشق زمینگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: