خیال

پرنده خیال من به هر طرف پر می کشه
گاهی تو شهر عاشقا،با دل خون سر می کشه

اونجا مثه بهشته و هیچی بدی نمی بینی
چه مهربونن همگی،پیش فرشته می شینی

فرشته خیال من ،تو خواب و تو رویا میاد
با چشم دل می بینمش،دوسش دارم خیلی زیاد

با هم می ریم آسمو نو ،ستاره هارو می گیریم
تو باغ کهکشونمون،گلهای رنگی می چینیم

قطره های بارون طلاس،مارو نوازش می کنه
وقتی خدا رئیس باشه،با همه سازش می کنه

کاشکی مرام و معرفت،تو دنیای واقعی بود
محبتو عشقو امید، خریدنی طاقه ای بود

اونوقت می دیدی شب و روز،سبد سبد عشق میارم
واسه رسیدنِ بتو ، جون زیرِ پاهات می ذارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: