کجای دنیایی؟

دلــــــم بــــرایِ تو
دلـــــم برای خودم
چقدر می سوزه…!

از این که می بینم
همیــــشه فردامون
شبـــیـــهِ دیـــروزه!

من و تـــــو دلگیریم!
تو از سکــــوتِ من و
من از صبـــــــوریِ تو

دلـــم گرفتــــــه ازین
از عشـــق دم زدن و
عـــــذابِ دوری ِتـــــو…

با این که تنهاییم
با این که دلتنگیم
هنــوز با دلمــون
داریم میجنگیم…!

من و جنون تو این
شبـــای تنهـــــایی
یه عمره در به دریم…

کجای این شهری؟!
کجـــــــای دنیایی؟!
که از تو بی خبریم؟!

بیــــا که دنیــــــــایِ
بـــدون ِ تـــــو انـــگار
شبیـــه ِ دنیا نیست!

بیا و برزخـــــو از
میــــونِــمـــــون بردار…
بهشت رویا نیست…!

با این که تنهاییم
با این که دلتنگیم
هنــوز با دلمــون
داریم میجنگیم…!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • سلام ميلاد عزيز تبريك بازم يه كار زيبا از شما پسند+ @};- @};- @};- @};-
  • بازی اگاهانه با کلمات من و تـــــو دلگیریم! تو از سکــــوتِ من و من از صبـــــــوریِ تو یا این از این که می بینم همیــــشه فردامون شبـــیـــهِ دیـــروزه! خیی عالی بود خیلی احساسشو دوست داشتم ساده بود.سادگیشم حتی به اندازه ست :-) بهتون تبریک میگم @};-
  • با این که تنهاییم با این که دلتنگیم هنــوز با دلمــون داریم میجنگیم… زیبا و با احساس =D> @};- @};- لایک 1