شبهای بی تو

چن(د)ساله بی تو هر شبم یلداس
چن ساله بی تو ساکت و سردم
اشکامو میشمارم بدون تو
دارم فراموش میکنم مردم

شکل مسافرخونه ای تنهام
توو هر اتاقم بغض خوابیده
اینجا یکی توو هر اتاق من
داره به مردن بال و پر میده

روزا فقط کارم بدون تو
پرسه میون قاب عکساته
دیروز من بودم کنار تو
امروز یکی دیگه تو دنیاته

من هرشبم با فکر چشم تو
با کاغذ و خودکار سر میشه
قلبم بدون تو ترک خورده
این آخرین یلدای کارییشه
+++++++++++++++++++++
مراقب خوبیاتون باشید
یا علی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88853کپی شد!
814
۱۷