دلتنگی

چند روز قاب عکس تو

رفیق اشکهای منه

تو خوابو بیداری هنوز

اسمت رو لبهای منه

تو غربت خالی من

جای قدم هات هنوز

پر میشم از تصویری که

غرق نفس هات هنوز

با عشق تو تازه میشم

رویای هر شبم تویی

بومیه شهر عشقتم

گرمای هر تبم تویی

من غرق کولاک تو ام

عادت به بودنم بده

حسی شبیه ما شدن

برای خوندنم بده

خورشیدو از دلم نگیر

من گرم آواز توام

هم قصه ساز منی

من بال پرواز توام

چشم انتظارم که بیای

جدایی سهم ما نشه

رنگ سیاه گم شدن

رنگ دلای ما نشه

با عشق تو تازه میشم

رویای هر شبم تویی

بومیه شهر عشقتم

گرمای هر تبم تویی

خورشیدو از دلم نگیر

من گرم آواز توام

هم قصه ساز منی ی

من بال پرواز توام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

515
۷