حیف

حیفه لحظه های عمرم
که بخاطر تو سر شد
حیفه زندگیم که ساده
واسه خاطرت هدر شد

من واست گریه می کردم
حیفه اشکایی که ریختم
تو که معرفت نداشتی
خیر از عشق تو ندیدم

.

.

.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: