من و تو

دلم قرصه اخه شب ها هنوزم با تو مانوسم
توی راه به این سختی تو دادی ماه و فانوسم
با تو این راه همواره می تونم مطمئن باشم
خطر از من گریزونه میتونم مطمئن باشم
من هر جا پا به پای تو میام میخوام یکی باشیم
میخوام تو یه مسیر رو به یه دریا ارزو باشیم
( من و تو ) واژه ی سرد ما باید مال هم باشیم
ما باید رو به یه قبله تو قلب خونمون جاشیم
شبا رو بی صدای تو نمیتونم که اروم شم
تو باشی خوبتر می شم بمون خانوم خانوم شم
تو رو هر بار که میبینم بهت وابسته تر میشم
تو میگی خوب و آرومم با تو آروم تر میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88727کپی شد!
836
۱۹

درباره‌ی مائده سیدمردانی

من و ببخش به خاطر تمام لحظه هایی که خواستم خوب باشم اما نبودم به خاطر تمام لحظه هایی که خواستم بهت نزدیک شم اما ازت دور و دورتر شدم گاهی ادم از دوست داشتن زیاد کاری و میکنه که نباید بذار به حساب اینکه خیلی دوست دارم باور کن فقط میخواستم برگردی نمیخواستم اونجوری بشه من و ببخش ....