یه دو روزه

حرف دل خیلیاس
برام اتفاق افتاد نوشتمش
***********************************
یه دو روزه که چشاش و ندیدم
چشایی که همه دنیای منه
خودشم خوب میدونه عاشقشم
تنها امیّد واسه فردای منه
میدونم رنجیده از حرفای من
میدونم دلش گرفته از همه
میدونم هرچی بگم ببخش من و
واسه قلب مهربون اون کمه
دست من نیس بخدا عاشقشم
حسودیم میشه به جام اون بشینه
حسودیم میشه چشای نازش و
با نگاه معنی دارش ببینه
حسودیم میشه بهش میگه عزیز
دس میده باهاش روبوسی میکنه
یا که اون و گاهی اوقات جای من
وارد حریم خصوصی میکنه
بخدا میخوام همیشه من باشم
توی هر حال و هوا مراقبش
حتی فکرشم نیاد سراغ اون
بتونه یه روز باشه مواظبش
به جونش قسم که این بد دلی نیس
ترسم از تکرار دوس داشتنشه
ترسم از عشق زیر خاکسترِ
که توو چشماش میبینم باورشه
یه دو روزه از نگاش دوره دلم
یه دو روزه بدجوری دلم پره
از سوال و حرف و رفتار خودم
که نفس داره ازم دل میبره
یه دو روزه قلبم اروم میزنه
انقد اروم که صداش در نمیاد
با همه وجود پشیمونه دلم
بخدا گرمای دستاش و میخواد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: