یاد تو

تو نیستی حال من خیلی خرابه
که این دنیـــــا بدون تو عذابه

دلم با هر تپش میسوزه انگار
نفس هامم شدن از روی اجبار

من از روزی که رفتی خوب میدونم
بدون تـــــو نمی تونم بمونـــــم

یه روز اینجا تو بودی در کنارم
رفیقم، جز تو که عشقی ندارم

چه روزای خوشی ای داد بیداد
کسی جز تو که آرامش نمیداد

من اونقد سرد و خستم از غم تو
یه روز میمیرم از این ماتم تو

تو نیستی یاد تو هر لحظه اینجاست
ته خط که میگن، خوبم همین جاست

https://www.academytaraneh.com/88596کپی شد!
609
۸