تنهایی

گم میشم تو شهر تنهایی
وقتی که دستاتو کم دارم
از هم میپاشم تو هر لحظه
بی تو دنیایی از غم دارم
فردا با تو معنا میگیره
از عشقت لبریزه لبریزم
احساسی از جنس بارونم
تصویری از بغض پاییزم
وقتی چشمات بامن بیگانست
وقتی بوی تنهایی میدی
پر میشم از اشکو بیخوابی
وقتی میگی از پیشم میری
گفتی بال پروازم میشی
باور کردم باتو دنیامو
دل دادن با تو داغونم کرد
ویرون کردی کل رویامو
گم میشم تو شهر تنهایی
بی مقصد بی آواز میمونم
کولاکی از وحشت تو ذهنم
باور کردم که یه دیوونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

455
۴