تقدیر بد

شکستم
نبودی
بریدم
ندیدی
قفس بود دل من
تو از اون
پریدی
یه بهتی نگاهم
رو خیره به در کرد
نبود تو آسون
منو در به در کرد
رسیدم به جایی
که جز تو ندیدم
پشیمونم ای کاش
ازت می بردم
یه تقدیر بد بود
نسازی تو با من
بسوزم به پاتو
خدا چرا من؟
شکستم
نبودی
بریدم
ندیدی
قفس بود دل من
تو از اون
پریدی
مگه میشه بی تو
یه عمرو به سر کرد
یا از خاطراتِ
تو آسون گذر کرد
ببین حرف سادم
پر از اشک و آهه
یه شعر شکستم
که پر اشتباهه
ندارم امیدی
به جز اون نگاهت
یعنی میشه بازم
بشم جون پناهت…

https://www.academytaraneh.com/88444کپی شد!
1022
۴۴