متن آهنگ اینجاشو ننویس

نیست و نمیدونم چرا زندگیم اینجوری ِ دلواپس ِ اونم اونی که پشت ِ این دوری ِ
دیگه نمی تونم دیگه خنده هامم زوری ِ
از کسی پنهون نیست توی ِ چشمای ِ من خواهش ِ
هیشکی مثل ِ اون نیست
دل ِ من با خیالش خوش ِ
گفتنش آسون نیست این جدایی منو میکشــ ــه
.
اینجاشو ننویس
خدا میدونه دلتنگشم دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
با چشمای ِ خیس خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا.میدونه
خدا میدونه
خدا میدونه دلتنگشم
.
با چشمای ِ خیس
.
دست ِ خودم نیست
.
.
.
میره نفسهام و دارم از همه چیز سیر میشم
خالی ِ دستامو
بازنده ی ِ تقدیر میشم
ندیده عکسهام و نمیدونه دارم پیر میشم
از کسی پنهون نیست تویه چشمای ِ من خواهش ِ
هیشکی مث ِ اون نیست
دل ِ من با.خیالش خوشه
گفتنش آسون نیست این جدایی منو میکشه
.
اینجاشو ننویس
خدا میدونه دلتنگشم دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
با چشمای ِ خیس خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا میدونه دلتنگشم
دست ِ خودم نیست
خدا میدونه
خدا میدونه
خدا میدونه دلتنگشم
.
.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: