گردش

وعده ها مثل یه ابر زودگذر
جون میده خندهات تو گشت شب
با اذان خوش خبر وقت غروب
می شماره لحظه ها دعای لب
***
با نسیم سرد خوش دیبای روز
همه جای سبزه ها شیون شده
قطره می باره به یاد برگ خشک
سایه بون غنچه ها مسکن شده
***
رنگ چشمات تو فضام رنگین کمان
کاشتم عشقی به دست روزگار
شاخه هاش چتری شده واسه ی دل
ناگهان شدی بهشت و لاله زار
***
توی خاطرات پر پیچ و خمت
باورت شده دلم سنگ صبور
افتابت تو شبم تابیده باز
همه جای دیدهات اشک غرور
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۶/۰۹/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88326کپی شد!
732
۸
۱