رویا

بیا با من همین امشب
که سرشارم پر از احساس
****
منو درگیر رویات کن
فقط رویای تو زیباست
****
تمام حس و حال من
پر از حرفای شیرینه
****
چه زیبا میشه فال من
که هروقت تو رو میبینه
****
به یاد خنده های تو
تن خشکیده نرم میشه
****
به عشق دیدنیت امشب
دل سردم چه گرم میشه
****
دلم میمیره انگاری
دقیقه قد سال میره
****
زمان اشب گذشت اما
چشام مونده به در خیره
****
تنم سرده و میلرزم
به دنبال تو میگردم
****
چه دلگیرم چه غم دارم
تب آغوشتو کم دارم
****
سرابه دیدنت انگار
دلم فریاد میخواهد
****
خرابه راه باریکیست
که افتادم به دنبالت
****
بیا با من همین امشب
که سرشارم پر از احساس
****
منو درگیر رویات کن
فقط رویای تو زیباست
****

https://www.academytaraneh.com/8831کپی شد!
870
۱۸