از دور

همیشه خوب زیبا دیده میشه
ولی زیبا یوقتا دل فریبه
چقد خوبه تو زیبا دیده میشی
تو خورشیدی خودی ترین غریبه

تو خورشیدی نمی تونی نتابی
تو عهد بودنُ با نور بستی
نباشی زندگی معنا نداره
همیشه هستی اما دور هستی

به این دوری دلم خو کرده وقتی
کنارت دل پر از نا گفته ها شه
تو زیبایی و من از دور میخوام
مدار گردشم دور تو باشه

یوقتا از خودم بی خود که میشم
دلم لک میزنه خاموش باشی
برای اینکه دستامو ببندی
خیال انگیز ترین آغوش باشی

تموم زندگیم تردید میشه
کنارت جون بدم یا جون بگیرم
یه حسی با یقین از عشق میگه
که باید جون بدم تا جون بگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: