پرواز

تورا سپردم به ابرهای خاکستری

تورا سپردم به باد و باران و حور و پری

تو را سپردم به یاد روزهای بیاد ماندنی

تورا سپردم به لاله های عاشق ، به بوی اطلسی

تو رفتی و تنها بدون تو چگونه سر کنم

نمی شود بی تو بمانم و هر روز چشمهایم را تر کنم

بیا و من را هم با خودت ببر ای همسفر نیمه راه من

بیا و یک لحظه حال و روزم را ببین که خزان شده درخت عمر جوان من

زمانه تورا ز من ربود این رسم بی وفایی توست

سفیدی موهای من هدیه جدایی توست

دیگر طاقت این همه جدایی نیست

به گواه دلم که یک عمر در فراقت گریست

امشب به سویت پرواز میکنم ای تمام من

هیچ شبی به زیبایی این شب پر ستاره نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8824کپی شد!
946
۹