امروز

امروز یه روز دیگه است
دفترتو ورق بزن
دیروز گذشت و رفت
فردا رو خط نزن
امروز و زندگی کن
فردا دوباره دیره
این دایره تقدیر
کی میدونه کجا میره؟
تا دست خدا با توست
پشتت مث کوه قرصه
سختی تو راه تو
نیمشه باعثه غصه
وقتی همه چی زیباست
چشماتو روش وا کن
دنیا رو نگاه بنداز
غم هارو تو رها کن
دنیا کارش اینه
هی حادثه میسازه
ولی اون که توکل کرد
هیچ وقت نمیبازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: