دور و نزدیک

درسته خیلی نزدیکی
ولی از هر جهت دوری
با اینکه خیلی زیبایی
چقدر ناجور مغروری

درسته عشوه هات زیباس
یه جوری تیز و بی پرواس
نگاهت تیر می باره
ولی شلیک هات بی جاس

درسته می دوی با من
ولی تنگ است این دامن
چه آسون نرد می بازی
به سود دیگری تا من

درسته روحت آشوبه
به در با شوق می کوبه
با اینکه جسم تو این جاس
دلت با دیگری خوبه

درسته یار بسیاره
برات از ابر می باره
منم تنهاترینی که
رو عشقت عشق می ذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: