هیس! دخترها فریاد نمی‌کشند

همیشه ترس باهاته / فریادتم که درد نیست / تسکینِ التهابت / که دوشِ آب سرد نیست!
نسلِ تو توی پستو / هَف جَدِّشو سوزوندن! / فریادتم یه عُقدَس / تبعیضِ بین بودن!
نسلی که توو کما رفت / از بدو کشف خورشید! / یه چیزایی رُ دیده / که خوابشم نمی‌دید!
تو باورت نمی‌شه / که عاشق تو باشن / وقتی توو روزِ روشن / رو ماه اسید می‌پاشن!

تراوشات مسموم / از جمجمه‌های پوک!
تشخیص انفرادی / کنجِ یه غارِ متروک!
قانون نا نوشته / یه قتل عام مفرد!
تصویری غیر ممکن / شبیه فیلمِ ۳۰۰!

کی مثلِ تو ‌تونسته / با زِندگی، به گور شه!؟ / در جا بمونه اما / یه چاررا عبور شه!؟
کی مثلِ تو تمومِ / دنیاش رو دورِ کُنده!؟ / توو شهرو توو خیابون / نبضش رو دورِ تنده؟!
کی شکل تو مُچالَس / حتی با کوله پشتی!؟ / احساس بودنت رُ / چه معصومانه کُشتی‌!
هر لحظه جیغ بودن / تقدیرِ روبه‌روته / از یاد ما فراموش / تصویرِ تو سکوته!
تو موندیو یه بالش / چشمی که خیس می‌شه / انگشتِ اتهامی / که داره هیس می‌شه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

791
۳۰