دیروز

دیروز ِ لعنتی
صدای پای تو
رفتیو خاطرات
اومد جای تو

نشد بپرسم از
دلیل رفتنت
آخه صدام گرفت
از لحن گفتنت

که بهتره بری
اینجوری بهتره
برای هر دومون
این دوری بهتره

اشکاتو دیدمو
اشکام امون نداد
دیروز ِ لعنتی
افتادم از چشات

دیروز ِ لعنتی
صدای پای تو
رفتیو خاطرات
اومد جای تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88125کپی شد!
732
۴