فال

وقتی که غمگین میشینی رو به روم
بغض منو میشکنی توی گلوم
عشق من بهت تا بی نهایته
همه حرفام از روی صداقته
وقتی دستای تو توی دستمه
این وسط می دونی تنها چی کمه

دوتا فنجونه پر از فالای خوب
من وتو طلوع عشق دمه غروب

تو فقط بمون و دور نشو ازم
من وتو بدجوری میخوریم بهم
وقتی دستای تو توی دستمه
این وسط می دونی تنها چی کمه

دوتا فنجونه پر از فالای خوب
من وتو طلوع عشق دمه غروب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/88124کپی شد!
738
۶