شبگرد

تک و تنها  نشستم توی این اتاق تاریک

از لای در اومد یه خط نور باریک

من امشب می خوام بخونم گیتار بغل اتاقه

همه میگن یه دیونست که نمی خواد باز بخوابه

شبگرد ماجرام با ریتم خاطره

این محض دلخوشیست امشب شبه منه

نصقه شبم گذشت می خونم من هنوز

ای بغض سرنوشت امشب فقط بسوز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8812کپی شد!
900
۱۱