پلکاتو می بندی

پلکاتو می بندی جهان من
یکباره از چشم تو می افته
تبعید میشم به سکوت و ترس
با کوله باری حرف ناگفته

پلکاتو می بندی و گم میشم
مسیر دنیام توی چشماته
سکوت تو دق میده لبهامو
آخه الان چه وقته اخماته ؟

" با اینکه کلمات ترانم کم و محدودن ولی حس و حرفای دلم زیاده و نامحدود "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: