آقا جــــــــون…

پــــس کــی میشـــه بیایـــی اقــا جــــــون
تا کی باید خـــالی باشه سایه ی سرمـــون
ما همـــش به فکرتیم که تو کجایی اقا جـون
خیلی چشـــم به راهتیم تا تو بیایی اقا جون
غیر تو دست نوکریمونو سمت کی دراز کنیم
تا وقتی بیــــای در غفلت و خوابیم اقاجــــون
بــــی تــو مثـــــل دریــــای خالــــی از ابیـــم
نیستـــــی،خیلی داغونــــو خرابیــم اقاجــون
چنـــد جمعه باید تو ندبـــه ها صدات کنـــــم
تا تو بیایــی و منـــم فقط یه بار نگـات کنـــم
جـــون ناقابلمـــو جابجـــا فــــدات کنــــــــــم
چشــمای پر از اشکمـــو فرش زیر پات کنــم
ما همـــش به فکرتیم که تو کجایی اقا جـون
خیلی چشـــم به راهتیم تا تو بیایی اقا جون
غیر تو دست نوکریمونو سمت کی دراز کنیم
تا وقتی بیــــای در غفلت و خوابیم اقاجــــون
*******************************
اللهــــــــــم عجــــل الــــولیــــــک الفــــــرج
آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: