جاده

دارم گم میکنم راهو
دارم رد میشم از مقصد
غرورت کار دستم داد
منو از فکر تو خط زد

شدم مثل یه دیوونه
که دایم از تو میخونه
جدایی تا کجا آخه
دلیلش رو کی میدونه

کجا باید برم تا که
یه ردی از تو پیدا شه
چقد تو جاده گم شم تا
یه جا از تو اثر باشه

یه چنتا خاطره کنجه
همین ذهنه پریشونه
دلم زخمیه داغونه
میخواد پاشه نمیتونه

شاید رد شدم از مقصد
یا شاید خیلی راه مونده
ببین از کل تو واسم
همین عطر تو جا مونده

چجور رفتی که غیبت زد
بگو آخه کجا موندی
منو از غصه پرکردی
منو از ریشه سوزوندی

باتشکر از دوست خوبم " حمید محمدی "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: