نفرین

قلبم شکست،وقتی که رفت
تنهام گذاشت توو بی کسی
فقط یه نفرین میکنم
به اون که میخوای نرسی

گریه دیگه نمیکنم
از خاطراتِ هر روزت
می سوزمو میشکنم از
اون رفتارهای مرموزت

برو که واسه من دیگه
کهنه شده اون خاطرات
الهی که سِیل بشه این
اشکی که میاد از چشات

ساده تر از من کسی نیست
توو زندگیت،توو آرزوت
بدون مثه من نمیاد
دیگه کسی باز روبه روت

یه خاطره تا خودِ صبح
تنفسم بَند اومده
نفرین به اون که قلبتو
به قلبِ من گره زده

………………….

مُسَبب درد و غمم
فقط تویی یادت باشه
امیدوارم که زندگیت
مثلِ من از هم بِپاشه

رنجِ تورو کشیدمو
دَم نزدم از بی کسی
مثلِ همیشه نفرینم
اینه به عشقت نرسی

زدی شکستی قلبمو
بدون ازت نمیگذرم
یه روزی سَر میرسه که
آبروتو من میبرم
………………………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

454
۲۸